Doç. Dr. Faruk Ertaş


Özeleştiri Zamanı

Özeleştiri Zamanı


Birçok medeniyete beşiklik etmiş, insanlığa bilimi, kültürü, sanatı, insanlığı, kardeşliği, birlikte yaşamayı öğretmiş bu topraklar neden son yüzyıldır insanlığa gözyaşı,kan-revan, kin,nefret sunmaktadır !!!
Son dönemlerde emperyal güçlerin ortadoğu halklarının kaderini kendi çıkarlarına uygun olarak yeniden dizayn etmek için ürettiği bu zalim ve değersiz fason örgüt olan İŞİDİ lanetleyerek başlamak istiyorum..
Bu topraklarda doğmuş, büyümüş sıradan bir insan olarak (tüm etiketlerimi, siyasi düşüncemi, yaşadığım acıları, oluşturulmuş kitle psikolojisini bir kenara bırakarak vs....)muhafazakar mahalleye seslenmek istiyorum...
Hani biz...
- Arabın arap olmayana arap olmayanın da arap olana hiçbir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır diyen bir peygamberin ülküsüne inanacaktık...
Hani biz...
- Irkçılık, faşizm ayaklarımın altındadır diyen bir peygambere gönül verecektik...
Hani biz...
- Zulum altında susan dilsiz şeytandır diyen bir nebiyi örnek alacaktık...
Hani biz...
-Nil Nehri`nin kenarında bir kurt kuzuyu yese, sorumlu Ömer`dir. diyen bir anlayışa sahip olacaktık...
Hani biz...
- Zalimler için yaşasın cehennem diye haykıracaktık...
Hani biz...
- Bir yerde zulum varsa tarafsızlık namussuzluktur ilkesi ile hareket edecektik...
Hani biz...
- Yaratılanı yaratandan dolayı seven bir anlayışın bireyleri olacaktık...
Hani biz...
- Bir zulmü engelleyemiyorsanız, en azından onu herkese duyurun. diyen mütefekirlere uyucaktık...
Biz bölgedeki mevcut egemen güçler tarafından yıllarca ezilmiş, yıpratılmış, dışlanmış, acı çektirilmiş olabiliriz... Ama inandığımız ülkü ve ilkeler uğruna hareket etmeliyiz. Bugün yaşadığımız bu topraklarda en büyük zararı başta islam`ın insancıl ve barışçıl anlayışı görmektedir. İnsanlık onuru ayaklar altına alınmakta, Dicle ve Fırat nehirlerinin kıyısında kuzular kurtlara yem edilmekte, cennete gitmek için bu toprakları cehenneme çeviren ne olduğu belirsiz zihniyetler türetilmektedir. Bunun için, dilsiz şeytan konumuna düşmemek için ön yargılarımızı bir kenara bırakarak bu vahşete hayır demeliyiz. Ortadoğunun yeniden inşası adına evrensel hukuku, demokratik anlayışı, halkların kardeşliğini ve islamın insancıl ve barışçıl anlayışını yeniden tesis etmeliyiz